Torch koral

Kako to obično biva u morskoj akvaristici gde se vlasnik akvarijuma opredelio i za gajenjem korala, jednog momenta dođe i trenutak da se prebrode "mekani korali" i da se polako uvode u akvarijum i korali koji su teži za negovanje jer zahtevaju specifične akvarijumske uslove kao i strogo kontrolisani kvalitet vode. Ovaj momenat je uglavnom vezan sa nekim stečenim akvarističkim iskustvom kada vlasnik akvarijuma oceni da ima znanja i mogućnosti da krene u nova saznanja u ovoj oblasti. Mislim da već pogađate da su u pitanju takozvani "tvrdi korali" koji su to ime dobili zahvaljujući činjenici da oni izgrađuju svoj tvrdi skelet koji je u osnovi baziran na kalcijumu karbonatu, koji je uglavnom u svojoj kristalnoj formi, mnogima poznat pod nazivom Argonit. Ovaj tip korala je dobio i svoje ime u akvarističkom žargonu i ne retko može se videti izrazi LPS (Large-polyped stony) i SPS ( Small-polyped stony) gde se jasno vidi da ove skračenice referišu na veličinu polipa i njihov "kameni" skeleton. Inače "tvrdi korali" nisu ni malo tvrdi i dovoljno je malo nepažnje pa da dođe do ozlede ovih korala, recimo prosti pad na dno akvarijuma ili naglim vađenjem korala iz vode.

Euphyllia.jpg

Glavno pitanje kod donošenja ovakve prelomne odluke je izbor tvrdog korala koji će biti unet u akvarijum. Bez obzira što su to sve "tvrdi korali" oni se isto tako razlikuju po svojim zahtevima i pojedini "tvrdi korali" imaju izuzetno oštre zahteve da ih je jednostavno bolje zaobići i ostaviti ih za neko drugo vreme kada je naš akvarijum podupret sa odgovarajućom tehničkom opremom. Pored toga, bez obzira na naše stečeno iskustvo, mi se susrećemo sa nečim novim pa samim tim i problematika je različita. Mnogi akvaristi ulaze u takav podvig sa velikom dozom sigurnosti, ignorišući ovu činjenicu, pa se vremenom sve završi kobno po same korale.

Dobar izbor za jedan ovakav prelaz je koral iz familije Caryophyllidae koji pripada rodu Euphyllia, vrsta glabrescens a nama poznat pod nazivom "Torch coral". Ovaj koral je dosta zastupljen po prodavnicama i uglavnom nije veliki problem da se nabavi ili barem to ne bi trebao da bude problem. Njegova atraktivnost je takva da može da zauzme mesto u svakom koralnom akvarijumu a potrebni uslovi su mu takvi da ih možemo zadovoljiti i u nekom prosečnom koralnom akvarijumu sa nekom osrednjom tehničkom opremom što je dodatna povoljnost ako ne žeilomo da izdvajamo znatna materijalna sredstva za naš hobi.

Familija Caryophyllida sadrži još nekoliko izuzetno popularnih korala gde prednjaće Euphyllia ancora poznata pod nazivom Hammer coral i Euphyllia divisa poznata kao frogspawn koral. Ova dva korala imaju dosta zajedničkih osobina i ćak mogu da se postave jedan blizu drugog bez nekih posledica bez obzira što su pogubni za svoju okolinu.

U svom prirodnom okruženju, svi korali iz familje Euphyllia se nalaze u dubljim vodama mora. Bez obzira na tu činjenicu oni su u simbiozi sa fotosintetičkim algama i svu svoju potrebu za hranjivim sastojcima mogu da obezbede tim putem. Ova činjenica i svrstava Euphyllia-u u nama pogodan simbiotički koral jer ne zahteva jako osvetljenje kao drugi korali ovih karakteristika pa samim tim i naša oprema može da bude skromnija.

U akvarijumu Torch koral treba da postavimo na takvo mesto gde će uslovi za ovaj koral da budu što bliži idealnim. Tu pre svega treba da vodimo računa da vodena struja treba da je umerena što se lako utvrdi promatranjem korala. Pri tome veliku ulogu igra i osvetljenje i ako se Euphyllia izloži izuzetno jakom svetlu ona će da manje ekspanduje pa shodno tome ona bi trebala da se premesti u manje osvetljeni deo akvarijuma. Naravno ovo važi samo ako je naš akvarijum opremljen sa jakim osvetljenjem od nekoliko stotina vati. Potraga za idealnim mestom u akvarijumu je stvar eksperimenta i posle nekoliko pokušaja uglavnom se lako zapazi idealno mesto za Torch koral. Glavni problem u nalaženju pogodnog mesta za Torch koral je on sam odnosno njegova karakteristika. Naime ovaj koral je izuzetno opasan za svoju okolinu i u stanju je da uništi većinu korala koji su oko njega. Jedan odbranbeni mehanizam koji poseduje ovaj koral su žareče ćelije koje se nalaze na pipcima korala i to po celoj površini pipaka. Moč tih žarnih ćelija je takva da je koral u stanju, ne samo da se odbrani od potencijalnih napadača već i da ulovi plen koji dotakne te pipke. Kada pipci dotaknu drugi koral koji je u blizini onda te ćelije bukvalno otruju drugi slabiji koral i tako oslobađaju prostor za razvoj Torch korala. Naravno taj drugi koral treba da je slabiji da bi došlo do trovanja u tom pravcu. Taj sistem odbrane i napada žarnim ćelijama je dobro poznat kod morskih sasa sa kojima smo se svi, manje više, upoznali.
Pored ovog mehanizma Euphyllia je razvila još jedan dodatan mehanizam za svoju odbranu odnosno napad a koji nije ekskluzivan za ovaj koral. Naime svi korali iz familije Euphyllia osim Torch korala imaju specijalizovane takozvane “sweepers” pipke (pipci čistači) koji su u stanju da se izduže nekoliko puta u odnosu na normalne pipke korala. Ove pipke Euphyllia koristi kao svoje oružje u borbi za prostor i svaki koral koji se nađe na putu može da bude oštečen ili uništen. Torch koral u osnovi nema specijalizovane “sweepers” pipke ali svaki pipak može da se izduži i da deluje kao “sweepers” pipak. Iz tog razloga mi treba da dobro povedemo računa gde odabiramo mesto za naš Torch koral u našem akvarijumu i bez obzira što nam izgleda sasvim bezbedno udaljen od drugih korala, mi treba da smo sasvim sigurni da je rastojanje takvo da ni kod najveće ekspanzije ne dođe do kontakta sa drugim koralima. To izduženje može da bude do nekoliko normalnih dužina pipaka. Ako zanemarimo ovaj podatak vrlo lako ćemo da se nađemo u situaciji da vadimo oštečene ili umiruće korale iz našeg akvarijuma. Taj proces se uglavnom dešava vrlo brzo i ne retko se desi da za nekoliko sati susedni koral bude napadnut i oštečen. To se pre svega odnosi na druge tvrde korale dok recimo Torch koral ne nanosi nikakva oštečenja većim Leather koralima i oni mogu slobodno da se postave u blizini Torch korala mada je mnogo bolje da se održava rastojanje.
Neka prosta kalkulacija u vezi rastojanja mogla bi da se odredi po principu da dužina pipka kod normalne pune ekspanzije treba da se poveča pet puta što bi bilo bezbedno rastojanje za druge korale. Svako pravilo ima i izuzrtaka pa zato i ovu kalkulaciju treba uzeti sa rezervom i promatrati Torch koral kao jedinu ispravnu i za nas sigurnu metodu.

Što se tiče ishrane Torch korala tu je več rečeno da je on sposoban da zadovolji sve svoje potrebe putem fotosintetičkih simbiotskih algi i apsorpcijom neophodnih sastojaka iz vode. I pored toga, Torch koral vrlo rado prihvata hranu. Interesantno je da on bez problema može da proguta i veče komade hrane koje vešto ulovi svojim pipcima. S obzirom da je prihrana Torch korala nepotrebna mi ne bi trebali da je forsiramo pa i ako se odlučimo na dodatnu ishranu to bi trebalo da se radi u vremenskim razmacima od dve do tri nedelje. U akvarijumu gde je zastupljena veča populacija morskih riba, dodatna ishrana Torch korala je apsolutno nepotrebna jer koral će da uhvati sitne komade hrane koje ribe ostave za sobom. Mi nikako ne bi smeli da previdimo činjenicu da prekomernim dodavanjem hrane u akvarijumu mi možemo da ozbiljno poremetimo kompletan biološki akvarijumski sistem i da dovedemo do njegovog pada sa katastrofalnim posledicama po ribe i korale. Iz tog razloga mnogo je razumnija odluka da izbegavamo svaku radnju koja nije neophodna a sa ciljem održavanja kvalitetnih parametara akvarijumskog sistema.

Posebna pažnja kod držanja ovog korala treba da se posveti kvalitetu akvarijumske vode. S obzirom da se ovde radi o koralu koji gradi svoj kalcitni skeleton mi moramo da konstantno održavamo nivo kalcijuma u akvarijumskoj vodi kao i alkalnost vode. U morskoj vodi oko koralnih sprudova nivo kalcijuma se kreče oko 400 – 420 ppm i mi nikako ne bi smeli da idemo ispod ovog sadržaja kalcijuma. Praksa je pokazala da se sa nivoom kalcijuma od 450ppm i više postižu bolji rezultati u negovanju svih korala koji grade kalcitni skelet. Druga važna stvar je održavanje alkalnosti vode kao preduslovu za održavanje stabilne pH vrednosti. Alkalnost vode izražena u nemčkim stepenima trebala bi da bude negde između 7 i 8 stepeni a i tu je praksa pokazala de je bolje da se alkalnost vode još poveća a samim tim obezbedi i manje oscilovanje pH vrednosti. Za održavanje alkalnosti mogu da se koriste gotovi preparati koji su raspoloživi na tržistu a neretko se koristi i čist kalcijum hidroksid koji može da se nabavi pod trgovačkim nazivom "Kalwasser".
Pored gore navedenih uslova, neophodno je dodavati i neophodne elemente koji su zastupljeni u tragovima a neophodni su za razvoj korala kao što su jedinjenja stroncijuma, magnezijuma, joda, gvožđa itd. Ovi preparati mogu da se nabave po prodavnicama koje prodaju opremu za morsku akvaristiku i to spada u neophodnu opremu morske akvaristike kada se neguju “tvrdi korali”.

Pored ovih uslova za negu Torch korala važe i ostali opšti uslovi koji su potrebni za negu svih drugih korala a posebna pažnja mora da se posveti samoj temperaturi vode. Iako je Torch koral vrlo otporan koral, usled povišene temperature može da dođe do beljenja korala usled gubitka simbiotskih algi. Ovaj gubitak može da bude izazvan i drugim lošim okruženjem kao što je nedostatak elemenata u tragovima, pre svega gvožđa. Takva pojava je vrlo rizična za koral i može da izazove uginuče kolonije. Taj proces obično traje neko duže vreme i mi uglavnom imamo vremena da korigujemo parametre i vratimo koral u neko normalno, nama željeno stanje. Ako mi te uslove ne korigujemo naš koral će polako da se "topi" i sa vremenom će da ugine.

Torch koral je i dobar indikator kvaliteta vode. S obzirom da je to koral koji potpuno ekspanduje po danu mi sa lakočom možemo da posmatrajuči koral vidimo da li nam je kvalitet vode na potrebnom nivou. U slučaju da je koral skupljen to nam je siguran pokazatelj da je došlo do nekih promena u kvalitetu vode i da obavezno moramo da prekontrolišemo sve parametre kvaliteta vode.

Problemi koji mogu da se jave kod gajenja Torch korala uglavnom su vezani za brown jelly bolest. Oboleli koral vrlo brzo umire a jedna izuzetno povoljna pogodnost u ovakvom slučaju je da bolest ne zahvata celu koloniju kao u slučaju kod mnogih drugih tvrdih korala gde su polipi u interkonekciji. Ovde slobodno možemo da svaki krak kolonije posmatramo kao zaseban koral jer tkivo korala pokriva samo mali deo ispod vrha kao i vrh koralnog skeleta. Da bi sprečili ovakve neželjene situacije u našem akvarijumu naše jedino sredstvo je u pravilnom vođenju i održavanju akvarijumskih uslova. Upotreba nekih medikamenata je izlišna i uglavnom ne efikasna.

Krak na kojem je bio oboleli polip mi jednostavno možemo da odstranimo mada je to lomljenje dosta rizično jer lako možemo da oštetimo druge polipe. Bolja solucija je da se koristi neki alat kojim bi lako presekli skelet Torch korala u jednom pravilnom i kontrolisanom rezu. Skelet ovog korala je vrlo porozan pa je zato izuzrtno lako da se odseče krak. Takvim odstranjivanjem obolelog dela mi bi odbacili svaku mogučnost prenosenja zaraze na ostale polipe i takav potez je uglavnom dovoljan.

Kod kupovine Torch korala mi moramo da budemo sigurni da koral nije oštečen. Takva oštečenja su vrlo moguča kod transporta pa ako imamo bilo kakve sumnje u vezi toga bolje rešenje po nas je da odložimo kupovinu za par dana da bi se uverili da je sve u redu. Pre svega koral mora da je potpuno otvoren pa prema tome ubeđenja prodavca da je sve u redu sa koralom mi treba da prihvatimo sa dozom rezerve. Jednostavno rešenje je da odložimo kupovinu za par dana dok se ne uverimo da je koral u dobrom zdravstvenom stanju i kao takav pogodan za unošenje u naš akvarijum.

Kada sve ovo saberemo i sredimo utiske o Torch koralu vrlo lako možemo da zaključimo da je to koral koji ima dobre osobine za naš koralni akvarijum. Atraktivan je, uglavnom braon ili zelenkaste boje koji vrlo lepo može da popuni prazno mesto u našem akvarijumu. Što je još važnije to može da bude mesto u akvarijumu gde neki drugi “kameni” koral ne bi mogao da opstane usled slabijeg svetla ili protoka vode dok nasuprot tome, Torch koral će baš na takvom mestu da pokaže svoj puni sjaj. Sve što mi treba da uradimo je da mu obezbedimo dobar kvalitet vode i dovoljno prostora za njegov razvoj. Moramo da priznamo da to baš i nije tako puno u odnosu na zahtev koji imaju drugi “kameni” korali sa kojima mi možemo da se susretnemo u nekom našem zrelijem akvarističkom dobu.
Za više detalja i specifičnosti u vezi negovanja ovog korala slobodno se pridružite akvarističkoj internet zajednici gde svako može da prodiskutuje svoj slučaj i svoje potrebe sa ostalim akvaristima morske akvaristike.

Svakom akvaristi koji razmišlja o nekom “tvrdom koralu” mogu slobodno da preporučim Torch koral koji neodoljivo podseča na plamen baklje po čemu je i dobio svoje akvarističko ime "Torch".


By Robert Beke​