Farmakopeja

Kod lečenja riba, mi akvaristi, koristimo mnoge lekove koje možemo da nabavimo u akvarističkoj prodavnici, apoteci ili veterninarskoj stanici. Mnogi od njih nose više naziva i ovde su nabrojane nekoliko hemikalija koje se koriste u akvaristici za lečenje raznih bolesti. Mnogi lekovi koji su ovde nabrojani koriste se i u medecini i imaju izuzetno snažno dejstvo na pojedine bakterije.

farmakopeja.jpg

Kod njihove upotrebe treba da vodimo računa na koji se način doziraju i najbolje je da se prati uputstvo koje je na samom preparatu. Isto tako, savet veterinara je od velike koristi jer prekomerna doza ovih lekova u vodi ili hrani će da proizvede kontra efekat. Posebnu pažnju treba da obratimo ako ove lekove koristimu u bilo kakvoj kombinaciji. Dva dobra leka ako se pomešaju mogu da postanu vrlo otrovna smeša i nikada ih ne mešajte po svome nahođenju.
Ne postoji čarobni lek. Svi ovi lekovi deluju efikasno na pojedine bolesti i na nama je da utvrdimo da li je lek koji koristimo delotvoran u borbi protiv neke bolesti od koje su obolele naše ribe u akvarijumu ili bazenu. Sve ove lekove koristite tek onda kada normalni preparati koji se koriste u akvaristici ne pokazuju dobar efekat u borbi protiv bolesti. I za kraj, preventivno održavanje akvarijuma je izuzetno korisna metoda i ona će da nam obezbedi da sve ove lekove nikada i ne upotrebimo a što znači da će naše ribe u akvarijumu da budu zdrave i da nam pruže potpuno zadovoljstvo u našem akvarističkom hobiju.

Aceton
Drugi nazivi: Dimetil keton, Propanon
Dejstvo: Aceton brzo i efikasno uništava bakterije i dovodi do stvaranja bele sluzi na filteru usled uginuča bakterija. Voda postaje mutna i sadržaj kiseonika rapidno opada i u top periodu vodu treba menjati ili premestiti ribe u drugi akvarijum.

Akriflavin
Drugi nazivi: Euflavin, Neutralni Akriflavin, Gonacrine 3,6-Diamino-10-metilakridinium hlorid
Dejstvo: Antiseptik i bakteriostat. Efikasan protiv Babesia bigemina i Babesia bovis.

Aluminijum Natrijum Sulfat
Drugi nazivi: Stipsa
Dejstvo: Antiseptik i antimikotik

Cloramphenicol
Drugi nazivi: Chloromycetin, Enicol, Chlorocid, Detreomycin, Paraxin, Chloronitrin, Amphicol, Animycetin itd
Dejstvo: Antibiotik širokog spektra. Aktivan je protiv mnogig gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija kao što su Moraxella lacunata, Staphilococci, Streptococci, Proteus, Neisseria itd.

Chlortetracycline
Drugi nazivi: Aureomycin, Biomycin i Vimycin
Dejstvo: Antibiotik širokog spektra i stimuliše rast. Aktivan je protiv mnogig gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.

Dimathyl Sulfoxid
Drugi nazivi: Dolicur, Dromisol
Dejstvo: Jak otrov. Umiruje bolove i upale.

Doxycicline
Drugi nazivi: Vibramycin
Dejstvo: Antibiotik koji deluje protiv Rickettsiae, Mycoplasma pneumoniae, Granuloma inguinale i Borrellia recurrentis. Nema dejstvo na pojedine gram-negativne bakterije.

Formaldehid rastvor
Drugi nazivi: Formalin
Dejstvo: Dezinfekciono i antiseptičko sretstvo. Koristi se za infekciju kože riba.

Furazolidone
Drugi nazivi: Furoxone, Furoxane, Furovag, Giarlam, Medaron, Neftin itd.
Dejstvo: Delije kao široko antimikrobno sretstvo i to protiv Escherichia coli, Staphilococcus, Proteus, Salmonella, Shigella, Streptococcus, Virbo itd.

Griseofulvin
Drugi nazivi: Gris-PEG, Fulvicin, Grifulvin itd.
Dejstvo: Antigljivično sretstvo koje deluje protiv Microsporum, Epidermophyton i Rrichophyton.

Neomycin sulfate
Drugi nazivi: -
Dejstvo: Antibiotik širokog spektra. Uglavnom je aktivan protiv gram-negativnih bakterija.

Nitrofurantoin
Drugi nazivi: Furadantin, Dantafur, Furagin
Dejstvo: Antibiotik širokog spektra

Oxytetracycline
Drugi nazivi: Terramycin, Tetrachel, Oxysteclin itd
Dejstvo: Antibiotik. Deluje protiv infekcija prouzrokovanih Rickettsiae, Mycoplasma pneumoniae, Borellia recurrentis itd. Koristi se protiv gram-negativnih bakterija Haemophilius ducreyi, Pasturella pestis Virbo comma, Brucella itd. Preparat koji maksimalno koristim u borbi za zdravlje riba.

Piperazin Citrate
Drugi nazivi: Antepar, Tripiperazine, Multifuge, Pipizan, Parazine.
Dejstvo: Vrlo efikasan preparat protiv pojedinih parazita. Ima slabiji efekat protiv hookworms-a a još slabiji protiv flatworms-a.

Kinin Sulfat
Drugi nazivi: Quinine Sulfate, Quinamm i Quindam
Dejstvo: Neuromuskularno dejstvo. Otrovan je.

Sulfonamides
Drugi nazivi: -
Dejstvo: Izuzetno zastupljeno antibakterijsko sretstvo u medecini i veterini. Kada nemam ideju šta da koristim od preparata tu je Sulfonamides.

Tetracycline
Drugi nazivi: Tetracyn, Achromycin itd
Dejstvo: Antibiotik širokog spektra.

Tricaine
Drugi nazivi: Metacaine
Dejstvo: Antiseptik i narkotik. Ovo je jedan od najsigurnijih anastetika za ribe.

Trichlorfon
Drugi nazivi: Neguvon, Dylox, Dyrex, Bayer L 13/59 itd
Dejstvo: Insekticid. Efikasan protiv nekih parazita.