"Miracle Mud" metoda filtriranja
U nameri da se približe što je moguče bliže prirodnim uslovima zatvaranja ciklusa filtriranja vode, akvaristi su razvili različite metode filtriranja vode. Pored nama poznatog i široko prihvačenog wet-dry sistema, u žiži interesovanja je i, ne baš novi ali usavršeniji sistem, "The Natural Mud-Filter" metoda. Ova metoda je razvijena od strane Leng Sy i patentirana je pod nazivom Miracle Mud.

DSC06830.jpg

Koji je princip rada ovog filtera?
Suštinski gledano, ovakav filter zatvara u potpunosti biološki krug kruženja materije. Nitrate kao krajnji proizvod nitrifikacije, alge koriste za svoju ishranu i razvoj tako da ne dolazi do nagomilavanja u vodi. U klasičnom načinu filtriranje mi taj problem rešavamo zamenom vode.
Kao i kod drugih ovakvih filtera, filtriranje se obavlja u slivniku (sump) koji je konstruisan za ovakav način filtriranje. Kompletan slivnik je podeljen u tri komore. U prvoj komori se nalzi neki filter media, uobičajeno su plastične bio loptice koje su u ovom slučaju potpuno potopljene u vodi. Osnovni cilj im je da stabilizuju turbolenciju vode, prolaz mehurova vazduha a ujedno nastanjuju i bakterije za filtriranje. U ovoj komori se postavljaju i grejači vode. Ova komora je povezana otvorom sa drugom, glavnom komorom gde se i odvija glavno filtriranje vode.
U toj drugoj komori na dnu se postavi prirodni mulj iz mora kome su dodati određeni sastojci. Ti sastojci su retki elementi, gvožđe i još druge komponente koje se drže kao poslovna tajna i nisu dostupne javnosti. Ta smeša ima trgovački naziv "Miracle Mud".
U toj komori, koja mora biti neprestalno osvetljena, zasade se morske alge. Po originalnom uputstvu autora ovog sistema ta alga je Caulerpa ali drugi korisnici ovoga sistema imaju isti rezultat i sa drugim morskum algama.
Voda dalje prolazi u zadnju komoru u kojoj se nalaze bio loptice kao i u prvoj a odatle se vrača nazad u sistem. Optimalni protok vode je od tri do pet zapremina akvarijuma po satu.

Šta je to što razlikuje ovaj način filtriranja od klasičnog filtriranja algama.
Kao prvo, svetlo iznad slivnika je ukljčeno sve vreme i to proizvodi poseban efekat u akvarijumu. pH vode osciluje svega za 0.2 u toku dana a nivo kiseonika u vodi ne opada preko noći jer se fotosinteza odvija bez prestanka. Još je primečeno da voda je kristalno čista što se objašnjava time da ne dolazi do raspadanja hloroplasta algi koje je uobičajeno noću kada nema svetla. Usled tog raspadanja voda vremenom postaje žučkasta.
Još jedan prednost ovakvih sistema je i što svi elementi potrebni za razvoj korala ostaju u sistemu jer se recikliraju.

Ovakav sistem za filtriranje je dobar i zahteva vrlo malo održavanja. Dodatni filter kao protein skimmer nije potreban. Može povremeno da se koristi aktivan ugalj ali samo u kratkom periodu. Nikako nesmemo da zaboravimo da se ovde filtriranje odvija prirodnim putem, kao u moru, pa dodavanje bilo kakvih hemikalija ili rušenje ovog sistema na bilo koji način, odraziće se katastrofalno na naš akvarijum.

Sve ovo što je napisano o tom načinu filtriranja izgleda izuzetno dobro i efikasno pa nam tako neke pojedinosti i izmiču pažnji. Ustvari, filter i jeste vrlo efikasan. Jedna je ta da sve što se piše u vezi tih metoda je u stvari napisano od pasioniranih akvarista koji su ili profesionalci ili sa dobrom materijalnom podlogom. Oni kada govore o akvarijumu, misle na veliki akvarijum a ne na nešto o čemu razmišlja jedan prosečni akvarista ili neko ko želi da se oproba u tome. Oni preporučuju da se ovakav sistem filtriranja postavi u oko 150 litarskom slivniku pa nagore. Mnogi od nas bi bili zadovoljni da poseduju 150 litarski akvarijum.
Drugi nedostatak ili mana je ta što postavljanjem takvog filtera, korisnik se vezuje za proizvode samo jednog proizvođača. Sve instrukcije u vezi dodavanja prihrane i drugih komponenata su u vezi sa "Miracle Mud"-om koji već sadrži dosta komponenata koje su dodate a prekomerno dodavanje tih komponenata narušava sistem. Ipak, sve ovo netreba da nas obeshrabruje u nameri da postavimo jedan takav sistem i da steknemo vlastito iskustvo.

By Robert Beke​