Slivni sistem filtriranja vode
Filtriranje vode predstavlja največi problem u akvaristici i dobra ili loša filtracija je glavni faktor uspeha ili neuspeha svakog akvariste. Problemi su veliki i teško je simulirati jedan prirodni ciklus prerade materije u tako jednom malom prostoru. U prirodi postroji čitav lanac učesnika u odstranjivanju organskih materija i to od složenijih živih bića pa sve do jednoćeliskih bakterija. Mi takav lanac jednostavno nemožemo da izgradimo u našem akvarijumu. Zamislite samo kakav je taj prirodni lanac filtriranja. Svaki živi učesnik neke sredine je ujedno i deo filtriranja vode. Pored toga, u prirodi je veliki protok vode izazvan tokovima reka, podzemnih voda ili kiša tako da je i kretanje materija veliko.

slivni.jpg

Ipak da bi održali naš akvarijum u životu mi moramo da zatvorimo ciklus prerade organskih materija na što bolji način. Jedan od takvih filtera je i nama dobro poznati filter " wet-dry".
Ovaj filter ujedno spada u omiljene filtere za morsku akvaristiku i pokazao se u praksi da ima izuzetno dobre karakteristike.
Ovde mi nije namera da pišem o radu tog filtera nego da opišem njegovu osnovnu konstrukciju.
Još jedna zanimljivost je da večina akvarista takav način filtriranja vode zove engleskim nazivom SUMP. Možda nama tako deluje kao nešto nedostižno i tajnovito. Nije tako. Mi imamo reč za to a ona je SLIVNIK. Zar se voda "sumpuje" u neku posudu ili se sliva u neku posudu? Na vama je da se opredelite.

Da bi ugradili slivnik u naš akvarijum mi bi u suštini trebali da mislimo o tome kod same izgradnje akvarijuma. Prvi deo svakog slivnika se nalazi na samom akvarijumu a to je prelivnik koji ujedno služi i kao taložnik ili predfilter. Ovaj deo nije obavezan i može da se iskonstruiše i vanjski prelivnik. U tom delu možemo da postavimo i filter vunu ili sunđer ali moramo da obezbedimo da ne dođe do zagušenja ili blokiranja tog dela.

Voda iz tog prelivnika, slobodnim padom odlazi u slivnik gde preko jednog dela na kome se nalazi fina filter vuna ili druga vrsta vlakana, prolazi kroz deo gde se nalaze dodaci za filter koji imaju zadatak da povečaju površinu dodira a ujedno su i nastanjenje aerobnim bakterijama. Ovaj deo nije potopljen u vodi i on u stvari čini da taj filter dobije deo naziva "DRY". Konstrukcija ovog dela treba da je takva da obezbedi da se voda ravnomerno sliva po celoj zapremini što se postiže postavljanjem perforirane prepreke. Dry (suvi) deo u suštini nesme da bude suv jer onda nema efekta.

Ispod tok dela nalazi se deo koji je u stvari "WET" (mokri) i tu se postavlja neki media kao što je zeolit. Taj deo mora da je uvek napunjen vodom i tu su nastanjene druge vrste bakterija.
U ovom delu, s obzirom da je uvek pod vodom, postavljaju se i grejači vode. S time smo dobili malo dragocenog prostora akvarijuma a i rešili problem kablova kao i mogučnost razbijanja grejača kao posledice regularnog održavanja akvarijuma.
Iz prethodnog dela filtera, voda se preliva preko regulatora nivoa vode ili prepreke i odlazi u deo koji je namenjen za pumpu koja vrača vodu u akvarijum. Pumpa može da bude potopljena u taj deo a može i da bude spoljna. To sve zavisi od vaših želja i mogučnosti.
Na povratku ka akvarijumu, jedan deo vode preusmeravamo na protein skimmer i UV filter. Ovo je samo mogučnost i zavisi od toga da li posedujete te delove opreme. Bez obzira da li ih trenutno imate ili ne, ostavite mogučnost njihovog uklapanja. Možda će te da nabavite i taj deo opreme a onda je mnogo lakše da se sve to ukomponuje bez velikih prerada.

Slivnik mora da bude tako konstruisan da ni pod kakvim uslovima ne dođe do istakanja kompletne vode iz akvarijuma a isto tako i da u slučaju blokiranja nekog dela slivnika ne dođe do prelivanja vode van slivnika. Pažljivim projektovanjem sve se to može lepo predvideti i rešiti.

Postoji velika ponuda ovakvih filtera koji su vrlo kvalitetno urađeni. Cena im je pozamašna i moj bi savet bio vrlo jednostavan. Napravite sami svoj slivnik. S tim će te da postignete da vam je slivnik dimenzija koje želite i kao takav da se lako uklopi u vas postojeći sistem.

Evo, to bi bilo uopšteno u vezi ovog načina filtriranja vode. U praksi, svako dodaje i kombinuje nešto svoje ali se osnovni princip koji je opisan ovde nemenja.

Šematski prikaz prostog slivnika možete da pogledate ispod ovog teksta.

By Robert Beke​