Guppy - Oblici peraja
Mnogo puta smo do sada razgovarali o Guppy ribama, njihovim bojama, obliku tela, šarama itd. I posle mnogih takvih diskusija mi na kraju opet ostanemo uskraćeni sa nekim čvrstim smernicama u vezi ove tematike. Internet koliko god da je dobar može isto tako i da nam odmogne kada pokušamo da se na brzinu informišemo o ovakvim stvarima. Dakle ako se zapitamo šta je standard za Guppy ribe onda je nabolje reći da su tu u igri više standarda i da se sve svodi na to šta želimo da pratimo ili gde se geografski nalazimo. Neka udruženja se povezuju i postavljaju neka zajednička pravila i u suštini nadamo se da će se jednoga dana sve svesti na jedan jedini standard.

Dva najveća udruženja su I.F.G.A. (International Fancy Guppy Association) za udruzenja iz Amerike i I.K.G.H. (Internationales Kuratorium Guppy Hochzucht)(International High Breeding Standard) za udruženja iz Evrope i šire.
World Guppy Association je otvorena za sva udruženja po svetu mada mi deluje da ova grupa dosta posustaje.

Pored toga postoje još puno udruženja sa svojim pravilima tako da je sada skoro nemoguće sve te standarde staviti pod jednim krovom.
Ovde je opis I.K.G.H. i lično mislim da ljubitelji Guppy riba iz Srbije treba da prate taj standard jer samo tako mogu i da učestvuju na nekim bitnim evropskim takmičenjima.


Fan Tail
Repno peraje ima izduženi oblik trougla sa uglom od 45 stepeni prema telu. Idealna dužina repnog peraja je 10/10 dužine tela. Ivice
repnog peraja moraju biti ravne ali uglovi mogu biti blago zaobljeni. Leđno peraja uzdiže se strmo, ima šiljasti kraj i doseže do kraja prve trećine repnog peraja.
Triangle Tail
Repno peraje formira trougao od 70 stepeni prema telu. Idealno repno peraja je 8/10 od dužina tela. Ivice repnog peraja su ravne ali uglovi mogu biti blago zaobljeni. Leđno peraje uzdiže se strmo, široko je i doseže do kraja prve trećine repnog peraja.
Veil Tail
Gornja i donja ivica repnog peraja se uvija tako da se najširi deo peraje dostiže na 3/4 svoje dužine. Zadnja ivica repnog peraje je konkavna i dužina peraja iznosi 8/10 dužine tela. Ne sme biti manja od 5/10 dužine tela. Širina repnog peraja iznosi 3/4 dužine. Leđnog peraje doseže do kraja prve trećine repnog peraja i na kraju je zaobljeno.
Flag Tail
Repno peraje ima oblik pravougaonika čija dužina iznosi 8/10 dužine tela. Širina repnog peraja je 4/10 dužine tela. Početak repnog peraja je zaobljen. Najmanja dužina je 6/10 dužine tela; najmanja širina peraja je najveća širina tela. Leđno peraja uzdiže se strmo, ima šiljasti kraj i doseže do kraja prve trećine repnog peraja.
Half Moon Tail
Repno peraje formira polukrug a gornja i donja ivica peraja su pod uglom od 90 stepeni prema telu, ukupno 180 stepeni. Idealna dužina repnog peraja je 2/3 dužina tela. Idealna širina repnog peraja 4/3 dužina tela. Prednje ivice repnog peraja moraju biti ravne ali preostala ivica mora biti konveksna da bi se formirala 1/2 kruga. Leđno peraje se podiže naglo (ne vertikalno), do iste visine repnog peraja i gotovo čini 1/4 kruga i prekriva sa oko 25% repno peraje.
Double Sword Tail
Osnovni oblik repnog peraja je ovalan dok se gornji i donji zraci peraja produžuju u obliku mača. Dužina tih mačeva mora biti jednaki dužini tela. Spoljne ivice mačeva čine ugao od 30 stepeni u odnosu na telo ribe. Rastojanje na repu između mačeva ne može biti više od 4/10 dužine tela i može biti bezbojno. Leđno peraja se u početku mora naglo podići, ima šiljasti završetak i doseže do kraja prve trećine repnog peraja.
Top Sword Tail
Osnovni oblik repnog peraja je ovalan dok su gornji zraci peraja produžuju u obliku mača. Dužina mača mora biti jednaki dužini tela i spoljna ivica mača čini ugao od 15 stepeni u odnosu na telo ribe ili je paralelna sa telom. Osnovni ovalni oblik repnog peraja nije duži od 4/10 dužina tela i može biti bezbojna. Leđno peraja se u početku mora naglo podići, ima šiljasti završetak i doseže do kraja prve trećine repnog peraja.
Bottom Sword
Osnovni oblik repnog peraja je ovalan dok su donji zraci peraja produžuju u obliku mača. Dužina mača mora biti jednaki dužini tela i spoljna ivica mača čini ugao od 15 stepeni u odnosu na telo ribe. Osnovni ovalni oblik repnog peraja nije duži od 4/10 dužina tela i može biti bezbojna. Leđno peraja se u početku mora naglo podići, ima šiljasti završetak i doseže do kraja prve trećine repnog peraja.
Lyre Tail
Repno peraje je približan oblik lire. Osnovni oblik je okrugao i mora biti 4/10 dužine tela i može biti bezbojno. Spoljašnji zraci peraja dostižu 8/10 dužine tela, bezbojni su i zakrivljeni prema spolja. Leđno peraja se u početku mora naglo podići, ima šiljasti završetak, uvija se prema spolja i doseže do kraja prve trećine repnog peraja.
Spade Tail
Oblik repnog peraja podseća na ašovčić. Gornja i donja ivica repno peraja jasno su izrazene i paralelne su. Dužina repnog peraja je 5/10 dužine tela, visina dostiže 8/10 repnog peraja. Leđno peraja se u početku mora naglo podići, ima šiljasti završetak i doseže do kraja prve trećine repnog peraja
Spear Tail
Oblik repno peraja podseća na vrh koplja. Dužina repnog peraja je 8/10 dužine tela, visina dostiže 6/10 repnog peraja. Leđno peraja se u početku mora naglo podići, ima šiljasti završetak, uvija se prema spolja i doseže do kraja prve trećine repnog peraja.
Round Tail
Repno peraje je okruglog oblika sa prečnikom od 5/10 dužine tela. Leđno peraja je zaobljenona početku kaudala.
Needle / Pin Tail
Osnovni oblik repno peraja je okruglog oblika i jednak je 4/10 dužine tela a srednji se zraci pružaju u obliku igle/šiljka. Ukupna dužina repnog peraje odgovara dužini tela. Leđno peraja se u početku mora naglo podići, ima šiljasti završetak, uvija se prema spolja i doseže do kraja prve trećine repnog peraja.