pH morske vodeOdredjivanje odredjenih parametara morske vode izuzetno je slozeno jer je uslovljeno prisustvom raznih elemenata i jedinjenja. Jedan takav parametar je i kolicina slobodnih protona koju mi prosto izrazavamo kao pH.
Najveci problem kod pH morske vode je odredjivanje konstante disocijacije morske vode pK sa cime smo mi akvaristi dobro upoznati na primerima iz slatkovodne akvaristike i gde ce svako da nam kaze osnovne podatke o pH. Ti podaci, kada je u pitanju morska voda, imaju teoretsku osnovu ali na zalost tako nije u praksi i pH koncept (NBS) po IUPAC-u koji mi primenjujemo u slatkovodnoj akvaristici dosta je manjkav i nezadovoljava svoju namenu. NBS koncepcija ogleda se u tome da je u beskonacno razblazenom rastvoru pH jednak -log{H+} jer {H+}/[H+]-> 1 kada je [H+]-> 0 u cistoj vodi (Zagrade {} osznacavaju protone nastale protolizom vode dok [] oznacavaju protone iz drugog izvora).

marine-pH.jpg

Kao sto sam i naveo gore, manjkavost ove metode nije u teoretskom vec u prakticnom pogledu usled nemogucnosti reprodukovanja rezultata.

Drugi nacin ili koncept sastoji se u tome da se odredi H+ koncentracija ili molalnost H+ u morskoj vodi pmH = -log mH kada je {H+}/[H+]-> 1 i [H+]-> 0. Ovakav eksperiment moze da se izvede sa vodom pomesanom sa sintetickom morskom soli iz koje su otstranjeni karbonati i borati i kada se doda jaka kiselina poznate koncentracije. Ipak i u ovom slucaju isti je problem kao i u NBS slucaju jer nema mogucnosti da se razdvoje slobodni protoni od ukupno prisutnih protona usled prisustva asociranih protona sa sulfatima.

Treci koncept koji se u stvari i najvise koristi u danasnje vreme je totalna H+ koncentracija ili SWS skala. Definicija pH morske vode po SWS skali je:

-log [H+sws] = -log[H+] + [HSO4-] + [HF-] = pHsws

odnosno za OH-:

[OHt] = [OH-] + [MgOH+] + [CaOH+]

Iz gore navedenog primera vidi se da formiranje HSO4- i MgOH+ izuzetno utice na pH morske vode a pored njih jos, mada zanemarljivo, CaOH+ i HF-. Ova tvrdnja moze da se proveri u razlici pK izmedju 0.7 M NaCl i standardne morske vode na 25ºC.

0.7Mw: p[H+] + p[OH-] = 13.77

Morska voda: p[H+T] + p[OH-T]= 13.19

Iz ovog primera vidi se da je jonski produkt morske vode na 25ºC priblizno 13.2 a to je skoro deset puta vise od josnskog produkta slatke vode na toj temperaturi.
Posto je jonski produkt vode izuzetno zavisan od temperature sto se vidi iz podatka da je na 30ºC pKwsws = 13.020, skoro 0.2 veci nego na 25ºC, postavlja se pitanje da li je ta promena uocljiva, da li u letnjim danima u akvarijumu bez termoregulacije pH osciluje u nekoj vecoj meri. Odgovor bi bio da pH osciluje ali u takvoj meri da je to nemerljivo u nasim uslovima. Tome mozemo da zahvalimo sastavu morske vode, pre svega karbonatima i boratima koji izuzetno dobro kontrolisu krajnju vrednost pH morske vode.

Sve ovo dosada napisano nema neki izuzetan znacaj za nas akvariste jer to jednostavno izlazi iz okrvira naseg hobija ali i pored toga nije lose da se upoznamo, ako vec nismo, i sa ovakvim stvarima pogotovo ako zelimo da se ukljucimo u diskusije o pH koje vode morski akvaristi.

 
  • Like
Reactions: dojic60