Hajde da brojimo

Koliko puta smo zatekli sami sebe u situaciji da gledamo neku ribu koja je slična po boji i izgledu sa nekom drugom i da nismo u stanju da tačno odredimo o kojoj vrsti se radi. Možda je i ista vrsta ali samo varijanta iste ribe. Kombinacija ima previše i jedna metoda koja se koristi za indentifikaciju vrsta je "Conut" ili brojanje kako bi mi rekli. Ovo je vrlo važno i svaki akvarista koji ne želi da ponekada ostane u dilemi u vezi vrste ribe koju poseduje, treba da zna da primeni ovu metodu.

fish-count.jpg

Već smo rekli da mnoge informacije kao što je izgled ribe mnogo nam pomažu ali pozicija, izgled i broj bodlja i zraka peraja nam daju neprocenjive podatke u određivanju vrste ribe. Pored toga u ovu metodu se ubraja i brojanje krljušti ribe
Broj zraka na perajima varira u maloj meri a ako je to otstupanje veliko i učestalo, onda možemo da razmišljamo da se možda radi o nekoj podvrsti ili drugoj vrsti riba.

Kod brojanja zraka na perajima, razlikujemo dve vrste. Prva je zrak koji sadrži bodlju ili drugim rečima kost a druga vrsta su mekani zraci. Kod brojanja bodlji, brojimo i najsitniju bodlju a ti brojevi se izražavaju velikim rimskim brojevima dok mekani zraci se izrašavaju arapskim brojevima. Ovi brojevi se razdvajaju sa zarezom i ako je u pitanju peraje iz više delova, što je karakteristično za leđno peraje pojedinih vrsta, onda se tu brojevi razdvajaju sa crtom. Tu treba da budemo oprezni i netreba da pomešamo leđno peraje sa adipose perajem i kao što znamo, adipose peraje nema bodlje. U slučaju da je jednostavno mekano peraje koje nije ugranato, koriste se mali rimski brojevi.
Evo kako bi to bilo za svima nama poznatu zlatnu ribu:

- Dorsal peraje: iii,15 do 18
- Analno peraje: iii,5 ili 6

Ovde se vidi da leđno peraje zlatne ribe počinje sa tri prosta mekana zraka i zatim slede 15 do 18 mekanih spojenih zraka. Zarez nam govori da su svi zraci spojeni odnosno da nema prekida u peraju.

Prime za diskusa (Heckel):

- Dorsal peraje: IX ili X,30 ili 31
- Analno peraje: VIII,30
- Pectoral peraje: 12 do 14

Kao što može da se vidi iz primera, diskusu leđno peraje počinje sa 9 ili 10 bodljastih zraka i nastavlja se sa 30 ili 31 mekanih zraka. I ovde nam zarez govori da je peraje neprekidno.

Evo primer i za Akaru sa slike:

- Dorsal peraje: XV,10
- Analno peraje: III,9
- Pectoral peraje: ii,12 ili 13

Za leđno peraje sama slika govori.

Kada je krljušt u pitanju, tu treba da znamo da se broj krljušti nemenja bez obzira na starost ribe za bilo koju jedinku. Ako riba izgubi neku krljušt iz bilo kog razloga, ona će da se obnovi.
Brojanje krljušti se vrši tako što se broje redovi od škržnog otvora pa sve do osnove repnog peraja. Ti redovi se iskazuju arapskim brojevima. Broj redova varira i uglavnom se pretstavlja kao 15 do 17. To znači da vrsta o kojoj je reč ima od 15 do 17 redova krljušti ali uz lateralnu liniju. Pored toga broje se i redovi iznad i ispod lateralne linije pa bi kompletni izraz bio 5 + 15 do 17 + 7 . Ovo nam govori da je pet redova krljušti iznad lateralne linije, 15 do 17 uz lateralnu liniju i 7 ispod lateralne linije.
U praksi, kada se govori o broju redova krljušti, obično se govori o broju duž lateralne linije ribe.
Evo kako bi to bio kompletan izraz za zlatnu ribu:

- Dorsal peraje: iii,15 do 18
- Analno peraje: iii,5 ili 6
- Krljušt: 26 do 35

Kao što može da se vidi, sve ovo nije tako komplikovano ali nije ni jednostavno, mada se uz malo prakse i dosta živaca da lako usavršiti ovo brojanje. Sve u svemu, nije na odmet da se zna i ako nam je potrebno, ova metoda može da nam bude na usluzi.