Filial generacija

Akvaristika je puna izazova, kako u održavanju samog akvarijuma tako i u treminologiji koja se koristi a neretko neki izraz se toliko ukoreni u svakodnevnoj komunikaciji da nema mogučnosti da se stvari izmene i vrate na korektan položaj a to bi svakako terbalo. Jedan takav akvaristički termin koji je vezan za razmnožavanje riba je i Filial ili svima mnogo približniji pojam Fx gde je x neki broj, obično 1 ili 2 a može i veči a konkretan slučaj nepravilne upotrebe je pojam F0 koji je apsolutno besmislen.

fillia.jpg

Ako krenemo od značenja pojma Filial vrlo lako možemo da razumemo tu besmislenost o kojoj sada govorim jer je F, skracenica od Filial, relacija potomstva od poznatih roditelja odnosno pozicija generacije u odnosu na genotipne roditelje a ona može da bude prva F1, druga F2 itd a nikako F0, nulta generacija potomaka gde mi kažemo da nema potomaka.

Da Filial bude jos komplikovanija taj pojam podrazumeva da je u pitanju potomstvo roditelja koji su relativno čistokrvni, imaju čist genotip, ali da su totalno razliciti a sve sa ciljem da se proizvede generacija koja će da ima određeni genotip. To je vrlo izraženo kod stvaranja hibridnih potomaka ali i kod ukrštanja različitih linija neke vrste riba. Suština je da roditelji treba da budu homozygous što znaci da su čistokrvni primerci riba a samim tim ako se upare sa istom čistokrvnom ribom potomci će biti identični roditeljima.

Sada kada smo videli svu tu besmislenost izraza F0 koji uopšte i nepostoji niti se upotrebljava u nauci a koje se tako izdašno koristi u akvaristici evo da i to nekako pojasnimo. Taj izraz je nastao ko zna gde i kada u akvarističkim krugovima gde se pokušalo odrediti status početnih roditelja prilikom mresta a konkretno predstavlja ribe uhvačene u prirodi. Očiti je nastajanju termina F0 kumovala neinformisanost ljudi koji su uveli taj termin i široko ga forsirali i prihvatili u praksi a vremenom prihvačen od mnogih drugih akvarista. Tu moram da kažem da su taj termin uveli ljubitelji ciklida mada su imali na raspolaganje standardni termin za ribe iz prirode W ili WC ali šta da radimo kada je neinformisanost uvek, za najmanje korak, ispred informisanosti.

Naravno da su akvaristi a posebno ljubitelji ciklida svesni ove nebuloze u vezi F0 izraza pa su pojedine grupe ponudile i drugi način obeležavanje potomaka riba iz prirode koji nose oznaku G1, G2 itd. Ova opcija nije široko prihvačena a i kako bi kada je Fx u osnovi naučna osnova i potpuno ispravno označavanje generacija ako izbacimo besmisleno F0.

Koliko sve ovo ima veze sa akvaristikom i da li je nama sve ovo potrebno. Odgovor bi bio i jeste i nije a sve zavisi od naših akvarističkih želja. Ako mi želimo da se bavimo selektivnim mrestom riba onda zasigurno mi bi trebali da znamo šta znače ove oznake kao i šta nam donose a pre svega F1. Mnogi po pravilu misle da je F1 garant kvalitetu što uopšte nemora da znači. F1 je samo potomstvo od poznatih roditelja i nemora da znači da su njihovi roditelji uhvačeni u prirodi nego samo da imaju određeni po našem mišljenju željeni fenotip. Kako sam več rekao F0 ne postoji a u običnoj akvarističkoj komunikaciji zamenjuje standardnu oznaku WC i teško da ćemo videti skoro izbacivanje iz upotrebe tog besmislenog izraza. Možda bi bilo vrlo korisno kada bi svi počeli polako da se distanciramo od ovakve pogrešne prakse i da više prihvatamo ispravne naučne termine umesto što izmisljamo ili podržavamo izmišljene termine i trminologiju.

Možda još da dodam mali komentar u svojstvu rezimea ovog teksta. Ako želimo da koristimo oznaku F0 mi to slobodno možemo da radimo u akvarističkim krugovima i večina akvarista koja je u toj oblasti ima da nas razume. Naravno da sve to nosi i mali rizik jer ako mi to kažemo nekome ko nema veze sa akvaristikom a pri tome poznaje osnovne pojmove genetike tada mi možemo da se nađemo u ne baš zavidnoj situaciji. Zato svakome na volju i po želji a savet bi bio da se koristi ono šta je ispravno.

By Robert Beke​